ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์

ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์

ผู้ช่วยทางการแพทย์เป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการทำงานด้วย พวกเขาเป็นมิตร ใจดี และกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ ผู้ช่วยแพทย์ปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสำนักงานแพทย์และคลินิก พวกเขาทำงานด้านธุรการตลอดจนงานทางการแพทย์ง่ายๆ เพื่อให้สำนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของพวกเขาแตกต่างกันไปในแต่ละสำนักงาน ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์ สล็อตเว็บตรง

ผู้ช่วยแพทย์ทำอะไร ผู้ช่วยทางการแพทย์หลายคนรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วยและทำการนัดหมายบ่อยครั้ง พวกเขาอัปเดตและยื่นเวชระเบียนของผู้ป่วย พวกเขารับโทรศัพท์และทำการนัดหมาย พวกเขาอัปเดตและยื่นแบบฟอร์มการประกันและทักทายผู้ป่วย พวกเขาจัดการเงินโดยการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยและคืนเงินให้กับค่าใช้จ่ายสำนักงาน ช่วยในการติดตั้งอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและสอบถามเกี่ยวกับข้อกำหนดของอุปกรณ์ พวกเขารวบรวมตัวอย่างจากผู้ป่วยและส่งไปทดสอบต่อไป พวกเขาจัดระเบียบเวชระเบียนของผู้ป่วยและส่งไปยังผู้จัดการสำนักงาน พวกเขาอัปเดตเวชระเบียนของผู้ป่วยที่ได้รับการอ้างอิงจากผู้จัดการสำนักงานและส่งต่อไฟล์ที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังญาติของผู้ป่วยเพื่อขอเอกสารที่เหมาะสม พวกเขาจัดระเบียบแผนภูมิทางการแพทย์สำหรับการยื่นและการยื่นที่เหมาะสมบนคอมพิวเตอร์ พวกเขาจัดระเบียบและเตรียมเอกสารสำหรับการเรียกเก็บเงินจากบริษัทประกันของผู้ป่วย พวกเขาทำรายการเรียกร้องประกันต่างๆ และช่วยจัดเรียงและจัดประเภทเอกสารทั้งหมดของการประกันของผู้ป่วย พวกเขาช่วยเหลือแพทย์หรือผู้จัดการสำนักงานโดยประสานงานขั้นตอนของโรงพยาบาลและห้องปฏิบัติการ พวกเขาได้รับประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและติดต่อสำนักงานการแพทย์อื่น ๆ ที่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายคลึงกัน ช่วยรักษาประวัติผู้ป่วยและประสานค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัย

ผู้ช่วยแพทย์ยังทำหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งในสำนักงานแพทย์และโรงพยาบาล หน้าที่เหล่านี้อาจรวมถึงการตอบรับโทรศัพท์ ทักทายผู้ป่วย ปรับปรุงแผนภูมิทางการแพทย์ การพิมพ์ ยื่นเอกสาร และเตรียมการส่งต่อไปยังสำนักงานทางการแพทย์อื่นๆ หน้าที่อื่นๆ อาจรวมถึงการสอนผู้ป่วยเกี่ยวกับการประกัน การสมัครธนาคารและการเงิน การอธิบายขั้นตอนการเรียกเก็บเงินและขั้นตอนของสำนักงาน การนำผู้ป่วยไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่น Center for Medicare, Health Insurance Portability and Accountability, USction Services, Inc. (CMIA) Federal Direct Commission for Health Insurance Benefits, USction Services, Inc. (CIS) ช่วยเหลือผู้ป่วยในการกรอกแบบฟอร์มและเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา ขอรับการอนุมัติล่วงหน้าของผู้ป่วย เตรียมจดหมายโต้ตอบที่ตามมาและส่งแบบฟอร์มกลับ สัมภาษณ์และ รวบรวมข้อมูลทางการเงินของผู้ป่วยรวมถึงจำนวนผลประโยชน์การประกันการว่างงานซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิ์ได้รับ เปิดใช้งานใบรับรองการประกันการว่างงานอีกครั้ง และกำหนดคุณสมบัติของรัฐในการเรียกร้องค่าชดเชยการว่างงาน ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ กำหนด State Medicaid No Income Cost สำหรับความคุ้มครองที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน และจัดการ โครงการประกันสุขภาพเด็กของรัฐ ( CHIP) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี วิธีหาบริษัทจัดหางาน

หน้าที่อื่นๆ อาจรวมถึงการรักษาความสะอาดภายในคลินิก การรักษาบันทึกผู้ป่วย การสั่งซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ รับสัญญาณชีพ และช่วยเหลือแพทย์ระหว่างทำหัตถการ พวกเขายังจะช่วยเตรียมเอกสารหลังขั้นตอนและจดบันทึกเกี่ยวกับภูมิหลังทางการแพทย์ของผู้ป่วย พวกเขาจะกรอกแบบฟอร์มการประกันภัย และเมื่อจำเป็น ให้ส่งแบบฟอร์มที่กรอกแล้วและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบุคคลที่เหมาะสม พวกเขายังจะได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นจากแพทย์ถึงสาเหตุของการว่างงานของผู้ป่วย

ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้ช่วยแพทย์