แหล่งมรดกให้บทเรียนประวัติศาสตร์

แหล่งมรดกให้บทเรียนประวัติศาสตร์

The Blackfoot Nation หรือ Niitsitapi หมายถึงผู้คนดั้งเดิม แท้จริงแล้วประกอบด้วยสี่ชาติ Blackfoot ที่แตกต่างกันซึ่งมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แต่มีความเป็นผู้นำแยกจากกัน อัลเบอร์ตาเป็นบ้านของชนเผ่าเหล่านี้สามเผ่า การออกแบบ I Atkinson ใช้ทั่วประเทศและเป็นปัญหามาตรฐานทุกที่ในแคนาดา อันที่จริง เมื่อชาติเล็กๆ เหล่านี้มีอำนาจทางการเมือง มันบังคับบังเหียนตัวเองและกลุ่มการเมืองที่แยกตัวออกจากกลุ่มที่มีเนื้อหาเฉพาะซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนที่เหลือของแคนาดาอย่างเข้มงวดมากขึ้น แหล่งมรดกให้บทเรียนประวัติศาสตร์

อิทธิพลของอิทธิพลของระบอบการปกครองของฝรั่งเศสซึ่งแข็งแกร่งขึ้นในแต่ละรุ่นตั้งแต่ปี 2457 นั้นสามารถเห็นได้ในประเพณีการเขียนของชาวแบล็กฟุต การแสดงออกทางวรรณกรรมและวรรณกรรมส่วนใหญ่มาจากนิตสิตาปีและหน่วยงานด้านวรรณกรรมของพวกเขา วารสารและแหล่งวรรณกรรมสำหรับการแสดงออกและการวิเคราะห์เป็นหน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งดำเนินการตามประเพณีคริสเตียนออร์โธดอกซ์ในวงกว้าง สล็อตเว็บตรง

การเต้นรำแบบดั้งเดิมของชนชาติแบล็กฟุตนั้นเชื่อกันว่าได้เริ่มต้นขึ้นจากนิตสิตาปีและมีการต่ออายุหลายครั้ง ซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรมของพวกเขา หมีมดดังที่แสดงในรูปประติมากรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณแห่งการปรับตัวและการปลอบโยนทางจิตวิญญาณ

ชาติ Blackfoot มีความผูกพันกับดินแดนของพวกเขาค่อนข้างแข็งแกร่ง สำนวนที่ว่า “กำลังก่อตัวเป็นชาติ” เป็นการแสดงออกถึงความวิตกกังวลโดยทั่วไป และโดยทั่วไปแล้ว ความอยู่รอดและความแข็งแกร่งของผู้คนส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวิธีที่พวกเขาใช้ที่ดินและวิธีที่พวกเขาพึ่งพาสิ่งแวดล้อมรอบตัวพวกเขาเป็นหลัก ผู้คนในประเทศ Blackfoot มีวิวัฒนาการในช่วงเวลาที่ทั้งโลกยังคงถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมยุโรปเป็นส่วนใหญ่

ช่วงเวลานี้ยังสร้างความต้องการและโอกาสในการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นเมืองและที่ดิน ความผันแปรตามภูมิภาคเฉพาะในกลุ่มวัฒนธรรมทำให้กลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มอยู่รอดได้ในพื้นที่

ภูมิศาสตร์เฉพาะของทวีปที่ทวีปตั้งอยู่มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาวัฒนธรรม Blackfoot สภาพที่ไม่เอื้ออำนวยและการแยกตัวตามธรรมชาติในพื้นที่ทำให้ผู้ที่เหมาะสมอยู่รอดได้ ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอาจเป็น Blackfoot ที่ต้องรับมือกับภัยคุกคามมากมายจากสภาพอากาศ สงครามทันที และการโจมตีของโจรสลัด

แนวชายฝั่งทะเลของทวีปได้รับการทับถมโดยชาวชายฝั่งจากทั่วทุกมุมโลกและตอนนี้มีสองประเทศ: เมืองหลวงเรือแคนูของโลกและเมืองหลวงการท่องเที่ยวของโลก

สิ่งนี้ได้สร้างสถานการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งสองวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างมากได้เกิดขึ้น คุณจะพบกับประชากรที่ยึดมั่นในสไตล์คอนติเนนตัลของยุโรป ในขณะที่ประชากรยึดมั่นในสไตล์ท้องถิ่นมากกว่า การผสมผสานรูปแบบภูมิภาคนี้จัดการกับการพัฒนาการค้าและการพาณิชย์ในพื้นที่ได้อย่างไรนั้นน่าทึ่งอย่างแท้จริง ที่พักพร้อมอาหารเช้าแรกของฉัน

สไตล์คอนติเนนตัลของยุโรปได้สร้างช่องว่างระหว่างชาวยุโรปและชนพื้นเมืองอเมริกัน สไตล์อเมริกันส่งผลให้ทวีปอเมริกาเหนือโดยรวมเกิดความแตกแยกระหว่างวิถีชีวิตในส่วนใต้และตะวันตกของทวีป

คุณจะพบโอกาสในการพัฒนามากมายที่นี่ใน Blackfoot Nation อันเป็นผลมาจากความสับสนทางวัฒนธรรมนี้

 

แหล่งมรดกให้บทเรียนประวัติศาสตร์